Ja, det er mere bæredygtigt:

Søren Egge Rasmussen
Fødevareordfører for Enhedslisten. 

Landbruget og vores fødevarer har for stor miljøbelastning. En af mulighederne for mere bæredygtig produktion er at udvikle lokale fødevare og i højere grad sælge fødevarer i nærområdet. Enhedslisten støtter, at mest mulig af landbrugsstøtten går til at udvikle økologiske landbrug og lokalt producerede fødevarer, så landdistriktsmidlerne fra EU skal øges.

Mange økologiske landmænd har erfaring med at afsætte til en lokal kundekreds. Det giver kontakt mellem landmand og forbrugere og en større respekt for det arbejde, der ligger i at passe dyr, dyrke afgrøder og tage hånd om, at høsten bliver til gode fødevarer.

Lokal afsætning kan give en større forståelse og accept af at spise sæsonens fødevarer. Det er naturligt at spise danske jordbær og ikke de importerede. Når jordbærsæsonen slutter, kommer en stribe lækre frugter indtil vi har spist de sidste danske æbler engang i foråret. Vi skal reducere transportbelastningen og sikre mere indsigt og respekt om de lokale varer. Samtidig skal flere landbrug udvikler en produktion, hvor der er harmoni på bedriften uden brug af importeret GMO-soya fra Sydamerika.

LÆS OGSÅ Gode, sunde og friske

Så gør vi klimaet og os selv en bjørnetjeneste:

Lars Hvidtfeldt
Viceformand, Landbrug & Fødevarer.

Det er ikke et selvstændigt mål at producere alle fødevarer lokalt. Det er tvært i mod vigtigt, at vi dyrker forskellene og dermed producerer det, vi er bedst til – også i Danmark. De komparative fordele må ikke gå tabt i et fejlagtigt forsøg på at hjælpe klimaet. Husk, at størstedelen af den danske fødevareproduktion eksporteres. Det har hverken vi eller klimaet en interesse i at ændre, som virkeligheden ser ud. I Danmark producerer vi nemlig mere med mindre, og ved at fastholde vores produktion og eksport, fastholder vi samtidig den danske klimaeffektivitet og knowhow.

Der er god grund til at købe danske fødevarer, men det skyldes ikke, at de er produceret tæt på tallerkenen. Det skyldes – ud over bl.a. vores fødevaresikkerhed og høje niveau af dyrevelfærd – at vi er klimaeffektive i vores produktion. Gennem de sidste 25 år er den danske landbrugsproduktion steget med 22 pct. Den årlige udledning af drivhusgasser er faldet med 16 pct. i samme periode.

Vi er blandt de bedste i EU hvad angår drivhusgasudledningen pr. produceret kg. Vi gør altså klimaet altså en bjørnetjeneste, hvis vi globalt insisterer på lokal produktion og dermed rykker produktionen ud af landet til steder, der er mindre klimaeffektive end Danmark.

LÆS OGSÅ Synlig produktion skaber tillid til lokale fødevarer

 


Tagget med Bæredygtighed, Beskæftigelse, Dyrevelfærd, Fødevareforsyning, Fødevaresikkerhed, GMO, Klima, Landbrug, Landbrug & Fødevarer, Mærkning, Miljø, Økologi, Økonomi, Politik