Du kan godt vænne dig til at sortere den tomme leverpostejbakke, pizzabakken og det tomme glas fra rødbederne, når du skal smide affald ud. Politikerne har både nationalt og kommunalt meget store ambitioner, hvad angår sortering og genbrug af fødevareemballage- og affald i husholdningerne.

I Regeringens ressourcestrategi fra i år lægger miljøminister Ida Auken op til, at der skal ske en forandring i danskernes forhold til affald. 

"Vi er blevet for gode til at brænde af og for dårlige til at genanvende. Det er min vision, at vi får et Danmark uden affald, hvor vi genanvender flest mulige materialer i vores affald. Derfor skal vi være med til at sortere affaldet, så vi kan udvinde værdierne i det," sagde miljøministeren da strategien blev lanceret i oktober i år.

DOKUMENTATION: Læs regeringens ressourcestrategi her

Kommunerne skal sørge for genbrug
Det er kommunernes ansvar at sørge for at opfylde regeringens mål om genbrug af fødevareemballage- og affald. I Københavns Kommune er man nu i gang med at sætte særskilte affaldsbeholdere op til hård plast, metal og elektronikaffald i hele kommunen for at gøre det nemmere for borgerne at sortere deres husholdningsaffald.

Målet for hovedstaden er, at 45 procent af københavnernes fødevareemballage- og affald af blandt andet plastik, metal, pap og glas i 2018 bliver sorteret til genanvendelse. Områdechef for genbrug og affald i Københavns Kommune, Merete Kristoffersen, har store forventninger til københavnernes sorteringsvilje.

”Vi har en lang tradition for genanvendelse i Danmark med for eksempel glas og pap. Det bliver selvfølgelig en udfordring at vænne borgerne til at sortere endnu mere, end de gør i dag. Men vores forventning er, at københavnerne fra nu af sorterer alt lige fra leverpostejbakken til plasten omkring baconpakken”, siger Merete Kristoffersen.

Behov for mere viden om affald
Det er ikke så ligetil at få borgerne til at sortere flere forskellige typer af fødevareemballage- og affald i husholdningerne, som Københavns Kommune nu lægger op til. Antropolog og adjunkt ved Kunstakademiets Designskole, Joachim Halse, har forsket i affaldshåndtering, og han mener, at der er brug for en holdningsændring hos borgerne.

”Man skal fra offentlige side lade være med at behandle affald som noget, der skal køres væk tidligt om morgenen. Det skal ses som en ressource, og dét budskab skal være meget mere synligt i det offentlige rum. Borgerne skal i højere grad vide, hvad affaldet kan bruges til. Det ville gøre en kæmpe forskel, og det er meget vigtigt, at det bliver kommunikeret ud til borgerne," pointerer Joachim Halse.

Tradition for at brænde affaldet
I vores nabolande har de i mange år haft en tradition for, at fødevareproducenterne selv har ansvaret for at emballagen bliver genanvendt. De såkaldte tilbagetagningsordninger. Den metode har man aldrig gjort brug af i Danmark, og det ser heller ikke ud til, at det kommer til at ske. Her har man i stedet satset på at bruge affaldet i husholdningerne som en energikilde til at frembringe fjernvarme. I dag kommer 20 procent af al fjernvarmeproduktion i Danmark fra afbrænding af husholdnings- og industriaffald.

Grafik: Se her hvordan husholdningsaffald bliver til fjernvarme

Af samme årsag har sortering af fødevareemballage- og affald ikke været prioriteret særligt højt politisk herhjemme. Men som regeringens ressourcestrategi nu lægger op til, så bliver der nu gjort op med den danske tradition med at brænde det meste af husholdningsaffaldet af. Og det giver rigtig god mening, hvis man spørger Jacob Hartvig Simonsen, der er direktør i interesseorganisationen Dansk Affaldsforening.

”Vi bliver flere og flere mennesker på kloden, og mængden af affald vokser i samme takt. Vi er nødt til at genanvende mere af vores affald, og her kommer fødevareemballage i husholdningerne også i fokus,” siger Jacob Hartvig Simonsen

Marked for fødevareemballage
Som det er nu bliver det fødevareemballage- og affald, som borgerne sorterer, kørt videre til sorteringsanlæg i Tyskland og Sverige, hvor det bliver finsorteret, så det kan blive genanvendt til forskellige produkter. Vi har nemlig ikke sorteringsanlæg herhjemme, der er avancerede nok. Men spørger man områdechefen for genbrug og affald i Københavns Kommune, er det kun et spørgsmål om tid, før vi får det.

”Der er et stort marked for sorteret husholdningsaffald- og emballage både indenfor papir, pap, plastik og metal. Det markedspotentiale skal vi blive bedre til at udnytte herhjemme," pointerer Merete Kristoffersen.

Direktøren for Dansk Affaldsforening er enig.

”Det handler om at opbygge et marked på det her område. Både nationalt og internationalt. For eksempel er genbrugspapir en attraktiv vare, fordi træ er en mangelvare. Og det kræver mindre energi at lave nyt papir fremstillet af genbrugspapir," siger Jacob Hartvig Simonsen.

LÆS OGSÅ Smart emballage mod madspild vinder frem