Ekstreme regnskyl, kraftige storme og forhøjede vandstande. Sådan lyder prognoserne på Danmarks klimaforhold i fremtiden. Vi har allerede fået en forsmag på, hvad vi kan forvente, da København for år siden blev ramt af et skybrud, der lagde hovedstaden under vand.

Det er præcis den slags situationer et nyt internationalt rejsehold skal forhindre sker igen. Holdet af eksperter kalder sig for WaterCap Taskforce og kommer fra blandt andet Holland, Danmark, Tyskland og England. Fra starten af det nye år vil WaterCap Taskforce være klar til at besøge stater, regioner og kommuner forskellige steder i Europa for at vejlede om, hvordan man kan håndtere de udfordringer, som klimaændringerne medfører.

Kommuner klimatilpasser sig
Horsens Kommune er en af de kommuner, der gerne vil gøre brug af WaterCap Taskforces ekspertise til at håndtere de problemstillinger, som klimaændringerne vil medføre. Kommunen er allerede i gang med at forberede sig på klimaændringerne, fortæller Keld Rasmussen i Horsens Kommunes naturafdeling.

”Vi arbejder på en klimatilpasningsplan, der skal klarlægge hvilke arealer i kommunen, der er i risiko for at blive oversvømmet og hvor det er vigtigt at sætte ind med tiltag. Vi har allerede lavet nogle vådområder, hvor regnvand kan blive ledt hen i forbindelse med skybrud og kraftige regnskyl”, fortæller Keld Rasmussen.

Landmænd som vandforvaltere
Et af de projekter, som Horsens kommune er i gang med, handler om at bruge lokale landmænds landbrugsarealer som en slags vandreservoir, når der kommer store regnskyl og skybrud.

Ekstreme regnmængder kan give store skader i byer, når gader og ejendomme bliver oversvømmet af regnvand. Det kan man undgå ved at bruge det åbne land som en slags ventil, så vandet bliver ledt væk fra byerne og i stedet for ender på landmændenes marker.

Martin Mogensen, der er medejer af landbrugsvirksomheden GodGris I/S, er en af de landmænd, der gerne vil bruge nogle af sine 600 hektarer til at opbevare regnvand.

”De 3-4 hektarer af landbrugsjord, som jeg ville stille til rådighed til opbevaring af regnvand, ligger alligevel brak og er ikke egnet til dyrkning. Så kan man da ligeså godt bruge arealet til noget fornuftigt som for eksempel at lede store mængder af regnvand derhen”, siger Martin Mogensen.

LÆS OGSÅ: Dansk landbrug hjælper mod global CO2-udledning

Taskforce har store perspektiver
Videncenter for Landbrug er en af initiativtagerne til WaterCap Taskforce. Videncentret er tager sig blandt andet af den praktiske planlægning i forhold til rejseholdets besøg forskellige steder i verden.

Irene Wiborg, der er projektchef hos Videncenter for Landbrug, mener, at WaterCap Taskforce er vigtigt redskab for at klare klimaændringernes udfordringer.  

”Vi har brug for at lære af hinanden på tværs af landegrænser i forhold til klimaændringerne. I andre lande har man oplevet klimaændringers effekter i større udstrækning end her i Danmark. Så det er oplagt at lære af deres erfaringer på det punkt. Og her er WaterCap Taskforce en oplagt måde at dele viden og bruge hinandens erfaringer på”, mener Irene Wiborg.    

LÆS OGSÅ: Elefantgræs og vin erstatter korn i fremtiden

 


Tagget med Forskning, Klima, Udveksling