Af Morten Olsen

En enkelt tur med en drone henover en mark kan spare landmænd litervis af pesticider måske allerede fra næste år. Lige nu er det et forskningsprojekt, som lektor i afgrødevidenskab på Københavns Universitet, Jesper Rasmussen, står i spidsen for. Men han håber, at dronerne vil flyve over de danske marker allerede senere i år.

”Tidsler er en virkelig tabsgivende ukrudtsart, som også kan være ret svær at bekæmpe i nogle afgrøder, så det er en art, vi gerne vil af med," siger han.

Dronen fotograferer hele marken, og ved at køre billederne igennem et computerprogram kan det lave et kort, der viser, hvor der er tidsler. Kortet, der indeholder GPS-koordinater, kan kodes ind i traktoren, der så sprøjter præcis dér, hvor der er tidsler.

Da tid som bekendt er penge, må hele proceduren med at tage fotoer og lave kort ikke tage mere end fem minutter per hektar. Det er den tid pesticidbesparelserne kan aflønne, så det bliver en god forretning for landmanden.

Jesper Rasmussen forventer, at metoden mindst kan halvere mængden af pesticider, som bliver brugt til at bekæmpe tidsler.

Droner overvåger ukrudt from Landbrug & Fødevarer on Vimeo.