Nogle af Danmark smukkeste rovfugle som havørn og rød glente blev udryddet i begyndelsen af 1900-tallet som følge af jagt og forfølgelse. Fra 1960erne kom pesticider til som endnu en trussel.

Blandt andet får pesticidet DDT skylden for, at den lynhurtige vandrefalk forsvandt i begyndelsen af 1970erne.

LÆS OGSÅ Pesticiders dårlige ry kan ikke luges væk

I dag ser billedet anderledes ud

DDT og andre midler som bladan bruges ikke længere i landbruget. Kviksølv som svampedræber på korn er også udfaset. Det udgjorde ellers et stort problem for rovfuglene, forklarer Knud Flensted, biolog hos Dansk Ornitologisk Forening.

Fælles for stofferne er, at de hober sig op gennem fødekæden, fra insekter til småfugle og videre til de rovfugle, der spiser småfuglene. Jo højere oppe i fødekæden, jo større er koncentrationen i kroppen på fuglene.

De pesticider, der bruges i landbruget i dag, er helt anderledes skånsomme over for naturen end de midler, der tog livet af rovfugle i 1960erne og 1970erne. 

Det er en medvirkende årsag til, at vores spektakulære rovfugle ses i naturen igen.  Et stop for jagt og regulering har også hjulpet bestandene.

Havørnen og kongeørnen har siden 1990erne igen ynglet i Danmark, og vandrefalken begyndte at yngle på Møns Klint i 2001. Den røde glente er heller ikke længere et så sjældent syn i den danske natur som før.

Se fotogalleri af nogle af de store rovfugle, der har slået sig ned i Danmark i den senere tid. Fuglene er spottet af Dansk Ornitologisk Forening, der venligst har udlånt billederne til Foodculture.dk. Klik på billederne for at se dem i stort format.

 

 


Tagget med Bæredygtighed, Forskning, Landbrug, Miljø, Pesticider, Politik