Bør Danmark ikke i højere grad gøre enzym- og ingrediensindustrien til et vækstlokomotiv for Danmark og i givet fald hvordan?

Vi har et fødevareerhverv, som i høj grad bidrager både til økonomisk vækst i Danmark og til at løse en af tidens helt store samfundsudfordringer, der handler om at producere fødevarer på en smartere måde, så vores klima og miljø ikke bliver belastet unødigt.

Enzym- og ingrediensindustrien er et væsentligt element i en moderne fødevaresektor i vækst, og jeg ser det som én ud af flere styrkepositioner, hvor vi skal sikre en fortsat udvikling. I sidste uge besøgte jeg Novozymes i Bagsværd, hvor jeg på egen hånd oplevede industriens store potentiale. Her så jeg for eksempel, hvordan bioraffinering af halm med enzymer muliggør produktion af biobaserede produkter som bioethanol og grøn elektricitet.

LÆS OGSÅ Fremtidens fødevarer står i enzymernes tegn

Savner vi ikke i Danmark et centralt center for dansk forskning og innovation, og hvad vil ministeren gøre på området?

I Danmark har vi en stærk forskningstradition på fødevareområdet. Dét skal vi holde fast i og styrke. For det er afgørende for vores virksomheders fremadrettede konkurrenceevne og udvikling, at de har adgang til den nyeste viden, der kan omsættes til nye løsninger og produkter.

Her ser jeg for eksempel Danmarks deltagelse i samarbejdet Food-KIC som et vigtigt skridt. Det er et europæisk fællesskab, hvor politikere, forskere og virksomheder kan diskutere, hvordan vi udnytter den viden, vi har om fødevarer og fødevareproduktion, på en smartere måde. Det er et godt udgangspunkt for at styrke det fælles samarbejde om forskning og innovation, så vi kan blive bedre til at bruge den nyeste viden i erhvervslivet og på vores uddannelsesinstitutioner.

LÆS OGSÅ Novozymes er magnet for udenlandsk hjernekraft

Er der anbefalinger fra Vækstteam for fødevarer, som ministeren tænker at føre ud i livet, når vi taler enzym og ingrediensindustrien?

I efteråret lancerer regeringen Vækstplan for Fødevarer. Her følger vi bl.a. op på anbefalingerne fra Vækstteam Fødevarer. Med udgangspunkt i danske styrkepositioner sigter Vækst-planen på at forbedre indsatsen for bl.a. løsningsorienteret regulering og kontrol, ressource-effektivitet samt forskning og innovation i fødevareerhvervet, så vi sikrer et erhverv i fortsat udvikling og skaber nogle flere arbejdspladser i udkantsområderne.

SE OGSÅ TV: Forskere klar med den saltfattige ost 

Hvordan sikrer vi bedst muligt et samarbejde imellem universiteter og virksomheder?

Jeg har stort fokus på, at der udvikles ny viden på universiteterne, som kan overføres til de danske fødevarevirksomheder. Her er Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) et af de helt centrale virkemidler. Det er en moderne ordning, der via et krav om udarbejdelse af forretningsplaner, tvinger for eksempel universiteterne til at fokusere på at udnytte deres viden i en kommerciel virkelighed.

 


Tagget med Forskning, Teknologi, Vækst