Arbejdskraft og maskiner bliver kørt ind i biler og på blokvogne. Markerne bliver høstet eller sået, og kort efter triller vogntoget af sted igen. Fænomenet hedder blokvogns-landbrug, og det går hårdt ud over beskæftigelsen for både landbrugsmedarbejdere og en række affødte erhverv mange steder i Tyskland.

LÆS OGSÅ Selveje: Fonde truer sjælen i dansk landbrug

Blokvognslandbrug sætter udviklingen i stå

Problemerne med blokvogns-landbrug varierer lokalt, men særligt i det østlige Tyskland har fonde de seneste år har været på opkøb. Det går hårdt ud over livet i udkantsområderne, fortæller Jørgen Popp Petersen, der som formand for landboforeningen i Nordschleswig, LHN, har fulgt udviklingen hos sine tyske kolleger tæt:

”Kapitalstærke fonde ønsker en sikker investering, som ikke nødvendigvis giver særligt afkast, og her har vi de seneste år set en del opkøb af landbrugsjord. I den forbindelse er der opstået de her blokvogns-landbrug, hvor jorden ikke ejes af nogen med bopæl i området. Arbejderne kommer i stedet kørende med deres maskiner på blokvogne, høster markerne, og så kører de væk igen,” siger Jørgen Popp Pedersen.

”Det betyder, at de lokale arbejdspladser er væk, og udviklingen i det enkelte landdistrikt bliver ødelagt. Det må vi aldrig lade ske i Danmark,” advarer han.

Dansk investor vil bevare frie landmænd

AP Pension har som den første nye investor skudt penge i danske landbrug gennem Dansk Farm Management. Her er direktør Torben Andersen udmærket klar over risikoen, når fonde investerer i landbrug:

”I Tyskland har man set nogle rigtig kedelige konsekvenser af investeringer, men vi ser også noget lignende i England og USA, hvor landbruget flere steder lider under, at landmændene er blevet degraderet til medarbejdere.”

Torben Andersen understreger, at Dansk Farm Management udformer sine investeringsaftaler, så de danske landmænd netop bevarer deres selvstændighed, selv om skødet på gården ligger hos Dansk Farm Management:

”Vi ønsker, at landmændene forbliver frie folk og ikke ansatte medarbejdere. Vi tror på, at det giver et bedre resultat, og derfor gør vi alt for at lave en dansk model, hvor vi både bevarer de gode elementer fra vores selveje, og samtidig gør det muligt for landmanden at sikre finansiering til at drive sit landbrug fornuftigt.”

LÆS OGSÅ Landmand: Stadig herre på egen gård

Tyskland: Vi skal værne om selvejende landmænd

I Angela Merkels regeringsgrundlag har politikerne forpligtet sig til at se på problemerne med blokvogns-landbrug. Men hvordan regeringen vil løse udfordringerne ligger endnu ikke fast. I Niedersachsen er landbrugsministeren, Christian Meyer (De Grønne), ikke i tvivl om, at der er behov for at sikre klare rammer, så selvejende landmænd får mulighed for at fortsætte deres erhverv:

”Frugtbar landbrugsjord skal ikke blive genstand for spekulation. Vi ønsker at beskytte de aktive landbrug bedre mod ikke-landbrugsmæssige finansielle investorer,” udtaler Christian Meyer til det tyske medie NDR.

I artiklen fortæller han, at omkostningerne for at leje landbrugsjord gennemsnitligt er steget med næsten 40 procent fra 2010 til 2013. Stigningen skyldes ifølge Christian Meyer blandt andet spekulation i landbrugsjord, og det presser de selvstændige landmænd: 

"Når både investorer og landmænd efterspørger leasing og køb af jord betyder det, at den enkelte landmand nu må gribe dybere i sine lommer.”

Behov for landmandens tradition og værdier

Ejerskabet af danske landbrug skal derfor blive i hænderne på de lokale landmænd, hvis vi ikke vil risikere de udkantsproblemer, som er opstået i kølvandet på de tyske blokvogns-landbrug, mener Jørgen Popp Petersen:

”Som landmænd bor vi typisk i generationer på vores ejendomme, dermed udviser vi helt naturligt et enormt ansvar, både over for de tidligere generationer samt de kommende. Disse værdier kender en fremmed investor, der leder efter kortsigtede afkast, ikke nødvendigvis. Derfor er det vigtigt, at vi værner om landmændenes mulighed for at blive siddende på egne gårde.”

LÆS OGSÅ Selveje: Landmænd tøver med at sige ja til millioner

 


Tagget med Beskæftigelse, Landbrug, Økonomi