Af Sofie Karoline Høgedal

Med en verdensbefolkning, der er hastigt på vej mod otte milliarder, vokser behovet for fødevarer drastisk. Det er nødvendigt at udnytte jordens ressourcer bedre for at brødføde alle. 

”Verdensbehovet for fødevarer stiger, og vi har kun én jordklode, så der er behov for, at vi forsker og udvikler ny teknologi for at dække behovet for fødevarer,” siger direktør for Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen.

Tang og insekter, der i dag er sjældne syn på middagsbordene, vil i fremtiden være alt andet end sjældent. Men den slags alternative former for fødevarer vil næppe kunne mætte jordens befolkning alene. Der vil derfor også være brug for et landbrug, der kan få mere og mere ud af naturens ressourcer uden at belaste miljø og klima.

LÆS OGSÅ Tang, kunstigt kød og insekter på fremtidens middagsbord

Mindre miljøbelastning – flere fødevarer

I Danmark er landbruget for hvert år blevet bedre og bedre til at udnytte ressourcer og teknologi, så der nu bliver produceret flere fødevarer og med mindre udledning til miljø og klima. 

Siden 1990 har danske fødevareproducenter eksempelvis reduceret udledningen af drivhusgasser med 16 procent årligt samtidig med, at produktionsmængden er øget med 22 procent fra 1990 til 2014. 

Og denne trend med mindre udledning og øget produktionsmængde ser ud til at fortsætte. Som følge af ny teknologi og ny viden vil landbrugserhvervet i fremtiden kunne reducere miljøbelastningen yderligere. 

”Med for eksempel gødskning og sprøjtning, vil vi i fremtiden i højere grad se præcisionslandbrug, hvor man kun gødsker og sprøjter målrettet, hvor det giver mening i forhold til udbyttet og miljøpåvirkning,” siger Flemming Nør-Pedersen.

LÆS OGSÅ Udnyt naturens hjælpemidler

Større landbrug med mindre udledning

I de seneste årtier er udviklingen i dansk landbrug kun gået en vej – mod færre, større bedrifter. I 1950 havde Danmark 200.000 landbrug, i 2016 lå tallet på 35.000 landbrug. Denne såkaldte strukturudvikling ser ud til at fortsætte.

”Hovedreglen er, at det kræver en vis volumen at investere i en klimavenlig produktion, så hvis landbrug skal være mere klimavenlige i fremtiden, så vil bedrifterne også blive større,” siger Flemming Nør-Pedersen.

De store højteknologiske landbrug i fremtiden bryder med mange forbrugeres billede af, hvad et landbrug i harmoni med natur og omgivelser bør være, mener Martin Kruse, der forsker i udviklingen for landbrug og fødevarer på Institut for Fremtidsforskning.

”Hos forbrugerne er der en meget Morten Korch-agtig oplevelse af landbruget, som ikke stemmer overens med det moderne landbrug, som i vid udstrækning eksporterer til verdensmarkedet,” siger fremtidsforsker Martin Kruse.

Selvom store højteknologiske landbrug tegner til at være fremtiden, så vil landbruget også kunne levere nicheprodukter, der eksempelvis er fremstillet lokalt, siger viceformand Lars Hvidtfeldt i Landbrug & Fødevarer.

”Landbruget kan meget hurtigt omstille sig og flytte sig derhen, hvor markedet er. Så jeg er ikke bekymret for, hvad fremtiden bringer. Hvis fremtidens fødevarer ikke lever op til forventningerne hos fremtidens forbruger, så skal vi nok efterkomme forbrugeren,” siger Lars Hvidtfeldt.

LÆS OGSÅ Mere end en døgnflue? Insekter kan få fast plads på tallerkenen

 

 


Tagget med Bæredygtighed, Fødevareforsyning, Forbrug, Forskning, Innovation, Klima, Landbrug, Landbrug & Fødevarer, Miljø, Økonomi, Politik, Teknologi, Vækst