EU vil gå forrest på klimaområdet og være det gode, grønne eksempel for større lande som USA og Kina. De vil føre an på klimateknologier og fokusere på vedvarende energikilder. 

Derfor skal EU samlet reducere sin CO2-forurening med 10 pct. inden 2020, også selvom de kun står for 11-12 pct. af verdens forurening. Og dette mål bakker et flertal af de danske kandidater til EU-Parlamentsvalget op om.

Socialdemokraternes spidskandidat Jeppe Kofoed udtaler blandt andet: ”EU skal gå forrest i klimaindsatsen, fordi det er vigtigt for vores erhvervsliv, at vi får skabt rigtig mange gørnne arbejdspladser for vores energiindustri. Vi er med til at redde klimaet, og vi er med til at presse andre lande som USA og Kina,” siger Jeppe Kofoed.

Kun Venstre og Liberal Alliance er bekymret for, at hvis EU kun fokuserer på mindske CO2-forureningen, så vil det skade industrien. Også for Danmark.

”EU skal gå forrest fordi vi har en forpligtelse som en rig verdensdel, men samtidig skal vi sørge for, at standarden ikke bliver så høj, at virksomheder flytter arbejdskraften til fx Kina eller Indien,” siger Venstres spidskandidat Ulla Tørnæs.

SE OGSÅ TV EU-kandidaternes svar om centrale emner i valgkampen

EU får et grønt ben foran

Det kan give EU nogle klare fordele, at de går foran med ambitiøse klimamål og et større sats på den vedvarende energisektor, mener Gert Tinggaard Svendsen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Han forklarer, at EU traditionelt har nogle fordele i at gå foran, fordi EU-landene allerede generelt er langt fremme med energiudnyttelsen, og det kan give eksportfordele og arbejdspladser i fremtiden.

”Der vil komme et skifte, hvor det giver mere mening for et land at skifte over til vedvarende energi, fordi olie, kul og gas bliver for dyrt. Hvis EU går foran og skærer ned på CO2-forureningen, så er det et forsøg, der måske kan få andre lande til også at begynde at komme med. Og når de andre lande kommer med, bliver de nødt til at købe teknologi fra EU,” siger Gert Tinggaard Svendsen.

Lande som ikke omstiller sig bliver straffet

Det kan betale sig for lande at blive stærke på at udvikle grønne teknologiske løsninger. For industrien i lande som ikke omstiller sig bliver straffet, forklarer Gert Tinggaard Svendsen. Han nævner den amerikanske bilindustri som eksempel.

”Det er slående, hvor få amerikanske biler, der er på vejene i USA. Bilerne er ikke energieffektive, hvilket betyder, at de ikke kører langt på literen og derfor er dyre. De kører i langt højere grad i hybridbiler,” siger Gert Tinggaard Svendsen.

Man kan overveje, at det vil give EU, og landene i EU, et ben foran, at være på forkant med de bedste teknologiske løsninger for mere vedvarende energi.

LÆS OGSÅ artikel i Information: Amerikansk bilindustri tæt på afgrunden

Danmarks eksport af grøn energi er steget

Danmark er et af de lande som er langt foran, når det kommer til grønnere teknologiske løsninger ifølge miljøorganisationen Det Økologiske Råd, som arbejder for bedre miljø og klima i Danmark. Og det giver fordele for industrien, forklarer energi- og klimamedarbejder i Det Økologiske Råd, Søren Dyck-Madsen.

”Vi har allerede opnået et ekstremt godt ry rundt om i verden for at tage klimaproblemet seriøst, og det positive ry åbner mange døre for dansk eksport. Så det giver mening, at Danmark går foran i omstillingen af en fossilbaseret energiproduktion med store spild i forbruget til en effektiv lavenergi-fremtid dækket af vedvarende energi,” siger Søren Dyck fra Det Økologiske Råd.

Og eksport af energiteknologi, og især grøn energiteknologi, til EU og resten af verden er allerede et vigtigt marked for Danmark i dag, forklarer Hans Peter Slente, branchedirektør i DI Energi. Ifølge de DI Energis seneste tal steg eksporten af grøn energiteknologi med 17,6 pct. fra 2012 til 2013.

”Vi har den nødvendige viden og energiteknologien, så Danmark står godt. På alle kontinenter er der progressive kræfter, der arbejder for vedvarende energi og energieffektivisering - det gælder såvel i USA som Sydamerika, Kina og Sydafrika. Det giver et potentiale for vores eksport fremover,” siger Hans Peter Slente.

LÆS OGSÅ De her lande formidler Danmark ekspertbistand til på klima- og energiområde

Danmark som grønt utopia

Danmark er allerede nået langt med at mindske sin udledning af CO2. EU’s krav på at mindske CO2-udledningen med 20 pct. inden 2020 er for længst nået med 37 pct., og Danmark er godt på vej til at nå den danske regerings egen ambitiøse målsætning på 40 pct. inden 2020.

Derfor kan Danmark også blive udstillingsvindue for hvad der er teknisk muligt inden for vedvarende energi til resten af verden, vurderer Gert Tinggaard Svendsen.

”Da Samsø blev selvforsynende med 100 pct. vedvarende energi, gav det en øget mængde turisme og opmærksomhed og Danmark kom på verdenskortet. Folk kom fra hele verden for at se øen, som førhen var afhængige af fossile brændstoffer. Så det er et spørgsmål, om Danmark ønsker at være et grønt utopia for resten af verden,” siger Gert Tinggaard Svendsen.

LÆS OGSÅ Kan Danmark udstilles som grøn?

 


Tagget med Bæredygtighed, Beskæftigelse, EU, Klima, Politik, Teknologi, Vækst