Ingen danske parlamentarikere har i denne valgperiode siddet med i Landbrugsudvalget i Europa-Parlamentet. Christel Schaldemose (A) og Margrete Auken (F) har siddet i udvalget som suppleanter og har kunnet stemme, men de har altså ikke været med om bordet, når de enkelte lovforslag blev udformet. Det kan have store konsekvenser for danske interesser, fortæller Kirsten Holm Svendsen, der er erhvervspolitisk chef for Danish Dairy Board i Bruxelles:

”Det betyder, at man fra dansk side ikke har den helt store indflydelse. Politikerne skal selvfølgelig se på et europæisk perspektiv, men de skal jo også genvælges, så parlamentarikerne prioriterer som hovedregel altid den national dagsorden først.”

LÆS OGSÅ Fødevarevirksomheder kan påvirke EU’s miljøregler 

Partifarven underordnet: Ønsker dansker i Landbrugsudvalget

Tidligere har der siddet ganske få danske politikere i Landbrugsudvalget. Men i denne periode har det altså været politikere fra stort set alle andre lande i EU end lige Danmark, der har sat dagsordenen. Derfor har Kirsten Holm Svendsen et klart ønske til det kommende valg:

”Det er absolut vigtigst, at der kommer en dansker ind i landbrugsudvalget, så er partiet mindre vigtigt,” siger Kirsten Holm Svendsen, der som erhvervspolitisk chef for Danish Dairy Board i Bruxelles er vant til at samarbejde med politikere hele vejen på tværs af det politiske landskab:

”Det er selvfølgelig rigtigt, at det er partiernes holdning, der skærer igennem, men der er ofte en national forståelse, og det er bare nemmere at sætte sig ned om et mødebord og tale med en dansker, der allerede har en forståelse for, hvem man er.”

Fornyet interesse for Landbrugsudvalget ved dette valg

Allerede ved det indledende debatmøde på Axelborg i starten af april proklamerede Ulla Tørnæs (V), at hun vil gå efter en plads i Europaparlamentet, hvis hun bliver valgt:

”Landbruget er et uhyre vigtigt erhverv for Danmark, nøjagtig som det er for resten af Europa. Og i Danmark er der rigtig mange vigtige arbejdspladser inden for landbrugserhvervet. Derfor har jeg klart tilkendegivet, at vi fra Venstres side vil lægge billet ind på Europa-Parlamentets Landbrugsudvalg.”

Fra den anden side af debatten gør Tonni Hansen (F) opmærksom på, at også andre udvalg end Landbrugsudvalget i Europa-Parlamentet har betydning for fødevareklyngen i Danmark. Blandt andet Miljøudvalget og Industriudvalget. Han er derfor ikke så bekymret over fraværet af danske parlamentarikere i Landbrugsudvalget:

”Vi vil varetage de danske interesser gennem Den Grønne Gruppe (politisk sammenslutning af partier i Parlamentet, red.), hvor vi klæder vores folk på, nøjagtig som i Folketinget, hvor vi har vores ordførere,” siger Tonni Hansen.

SE OGSÅ TV EU-kandidaternes svar: Skader det Danmark, at vi ikke er med i Landbrugsudvalget?

EU-ekspert: Afgørende med centralt placerede politikere

Parlamentarikere burde agere ud fra en europæisk og ikke en national dagsorden, men det kan være nemmere og hurtigere for virksomheder og organisationer at komme igennem med et argument til en politiker fra ens eget land. Det mener professor Marlene Wind, der leder Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.

”Selvfølgelig er der lettere og hurtigere adgang, hvis man kan tage telefonen og tale med en landsmand, der fra start har en forståelse for, hvorfor man som virksomhed eller organisation skal tages alvorligt. Derfor er det afgørende, at de danske parlamentarikere søger indflydelse i Europa-Parlamentets nye udvalg,” siger hun og tilføjer:

”Men det er et gammeldags synspunkt, hvis man tror, at danske organisationer og virksomheders synspunkter kun bliver hørt af danske parlamentarikere. Det kræver måske bare lidt mere tid at nå igennem til politikere fra andre lande.”

 


Tagget med EU, Forbrug, Landbrug & Fødevarer, Politik