Her midt i maj står rapsmarkerne skriggule og lyser op over det danske land. Det er frodigt og emmer af overskud og harmoni i naturen. Men når rapsen er afblomstret inden længe, bliver Danmark til en ørken for honningbierne, der får mere end svært ved at finde føde.

”Når rapsmarkerne er færdige med at blomstre, bliver Danmark en ørken for bierne. Indtil hvidkløverne kommer midt i juni. I den periode må vi sørge for, at der er noget andet, som blomstrer og giver pollen, tilsvarende er der mange steder i sensommeren for få blomster til bierne,” siger Asger Søgaard Jørgensen, der leder et projekt for Danmarks Biavlerforening med støtte fra Promilleafgiftsfonden.

Han skal undersøge, hvilke planter bierne overlever på, når rapsen er blomstret af. På den baggrund kan man målrettet gå ind og sikre flere af de planter, som honningbierne klinger sig til, når landbrugsarealerne ikke tilbyder pollen.

Kun få markblomster og kløverplanter tilbage til bierne

På Aarhus Universitet har seniorforsker Yoko Luise Dupont gennem en årrække set nærmere på biernes betingelser i den danske natur. Hun understreger vigtigheden af at sikre gode forhold for de danske bier:

”På grund af kunstgødning har man ikke længere behov for så meget afgrøderotation, hvor man efter nogle år med produktion bruger kløver eller andre bælgplanter, som kan give næring til jorden igen,” siger hun.

I dag oplever man ifølge Yoko Luise Dupont kun sjældent blomstrende kløvermarker, som ellers tilbyder bierne mulighed for at finde livsvigtig pollen mellem afgrødernes blomstringsperiode.

”Landbrugets effektivisering og brug af kunstgødning og sprøjtegifte har resulteret i en lavere mangfoldighed af vilde planter i agerlandet og mindre ukrudt på markerne. Men det betyder også, at der er mindre mad i form af vilde blomster til bierne. Set ud fra biernes synspunkt, er den effektivisering ikke positiv, selv om det selvfølgelig er en økonomisk gevinst for landmanden.”

LÆS OGSÅ Biavlsforening: Brug penge på bier ikke forskning

Værdi af biernes bestøvning: Mellem 1 og 3 mia. kroner

Pollen er vigtigt for at bierne kan overleve, og derfor skal de hele tiden have adgang til blomstrende planter, fortæller Asger Søgaard Jørgensen:

”Bier over hele verden har svært ved at trives, og man har selvfølgelig undersøgt hvorfor. Men man har endnu ikke undersøgt pollen, som leverer både protein, fedtstof, vitaminer og mineraler til bierne. Det er der behov for at vide noget mere om,” siger han.

Biernes bestøvning af planter betyder meget for landbruget, og værdien af bestøvning er vurderet til mellem 1 og 3 milliarder kroner i Danmark alene. Derfor er det både vigtigt for biodiversiteten og landbruget i det hele taget at sikre bedre forhold for bierne.

”Før det moderne landbrug, som vi ser i dag, var Danmark dækket af flere men mindre marker med mange forskellige afgrøder. I dag har man store marker med ensartede afgrøder, og så opstår der hen over året lange perioder, hvor det kan være svært for bierne at finde blomstrende planter. Det skal vi have gjort noget ved,” siger Asger Søgaard Jørgensen.

 


Tagget med Bæredygtighed, Forskning, Landbrug, Miljø