Godt 33 millioner pattegrise får årligt kuperet deres haler for at undgå, at de får halebid. Det svarer nogenlunde til 95 procent af alle nyfødte grise i den samlede danske svineproduktion. Nu skal et nyt forskningsprojekt undersøge, hvordan antallet af halekuperinger kan blive bragt ned.

Omdrejningspunktet er et avanceret softwareprogram, der skal finde de præcise årsager til, hvorfor der opstår halebid i de enkelte svinebesætninger på baggrund af indsamlet data om svinenes adfærd i staldene.

Programmet skal lave en risikoanalyse til svineproducenten, så han får svar på, hvad risikoen er for halebid i besætningen, hvis han ikke halekuperer sine svin.

Nye muligheder for svineproducenter
Agronom Lene Juul Pedersen for Århus Universitets Institut for Husdyrvidenskab er chefforsker på projektet, som hun mener, giver svineproducenterne nye muligheder for at nedbringe halekuperingerne.

”Hidtil er der blevet forsket i nogle mere generelle løsninger på problemet med halebid. Det er første gang, man laver et registreringsværktøj, der automatisk identificerer problemet i den enkelte besætning og samtidig også laver en risikoanalyse ved ikke at halekupere sine grise,” siger Lene Juul Pedersen.

LÆS OGSÅ: Svinebranchen vil undgå klip i halen

Halebid har mange årsager
Halebid blandt grise forekommer typisk på grund af stress og frustration i besætningen. Årsager til det kan være alt lige fra manglende beskæftigelsesmuligheder til dårlige klimaforhold i staldene.

Men det kan være svært for den enkelte svineproducent at få svar på, hvorfor problemet opstår i netop hans stald. Det skal forskningsprojektet give svineproducenterne værktøjerne til, påpeger Lene Juul Pedersen.

”En kombination af manuale registreringer, bevægelsessensorer og videoovervågning i staldene, skal give programmet nok data til at finde de helt klare årsager til, hvorfor der opstår halebid i den pågældende besætning,” fortæller Lene Juul Pedersen.

Software bliver en del af dagligdagen
Det nye softwareprogram, der skal indsamle og analysere al data, bliver integreret med softwareprogrammet Winsvin. Det er det program, som langt de fleste svineproducenter i dag bruger i det daglige registreringsarbejde i svineproduktionen. Ifølge Videncenter for Svineproduktion, der er en del af forskningsprojektet, har dét været et værktøj som svineproducenterne har manglet tidligere, mener projektchef Torben Jensen.

”Vi har jo i lang tid forsket i, hvordan vi nedbringer antallet af halekuperinger og halebid i svinebesætningerne. Men det her projekt adskiller sig ved, at det kan blive implementeret i det program, som svineproducenternes allerede bruger i dag. Derfor tror jeg, at forskningsprojektet sagtens kan blive en succes, hvis det kommer til at fungere korrekt,” udtaler Torben Jensen.

Af samme grund ser projektchefen gode perspektiver i forhold til at bringe antallet af halekuperinger ned.

"Hvis den her forskning kan føre til, at svineproducenterne får konkret viden om, hvad de præcis skal gøre i deres daglige arbejde i staldene for at undgå halebid, så kan indsatsen medvirke til at reducere omfanget af halekuperinger, mener Torben Jensen"

LÆS OGSÅ: Færre pattegrise vil dø i de kommende år

 


Tagget med Dyrevelfærd, Forskning